Home  >  Vietnamese Items  >  Khai Trương-Grand Opening  >  Chúc Mừng Khai Trương

Mã Đáo Thành Công

Loading Zoom, please wait
Chúc Mừng Khai Trương
Click to Enlarge
Roll over to Zoom
Item #:WKT001
Availability:Usually ships the next business day
Price:$75.00

Bầy Ngựa thật đẹp được khắc laser trên miếng gỗ bass trắng rất mỹ thuật. Với tên tiệm được khắc trên món quà, chủ nhân của thương vụ chắc chắn sẽ rất vui. Món qùa này đẹp và mới lạ. Khi treo trong tiệm sẽ làm khách hàng nhớ đến cửa tiệm mình hơn.

Lựa size lớn hơn
Personalize This Item:
Engraving: Tên Tiệm:
Engraving: Năm Khai Trương:
Engraving: Tên người tặng:
In store pick up
The personalization I entered is correct.
$75.00
Qty

Personalization Tips:
*Leave the personalization field blank if you don't want to engrave in that field
*If you want to type Vietnamese characters, you need to use the Unicode. In case you have a problem to type in Vietnamese characters, please email us at sales@thanh39.com what you want to engrave in Vietnamese along with your order number.

Customers Also Purchased