Home  >  Vietnamese Items  >  Chúc Mừng Thượng Thọ  >  Chúc Mừng Sinh Nhật

Cracking Ice Picture Plaque. Size: 7"W x 9"H x 3/4"D

Chúc Mừng Sinh NhậtMẫu chúc mừng thượng thọ này được khắc trên Cracking Ice Acrylic, một loại trong như clear crystal, phía sau được silkcreen màu đỏ sậm để làm nổi các nét khắc. Phía bên trái món quà có một ô để quí vị để hình.

Qùa được để trong hộp cứng có lót lụa xanh rất đẹp

Design và làm tại San Jose, California