Home  >  Vietnamese Items  >  Đam Tang - Funeral  >  Hình Tưởng Nhớ Ông Bà

Hình Tưởng Nhớ Ông Bà. 2 Sides: Mỗi side 5"L x 7"W X 3/4"D

Hình Tưởng Nhớ Ông BàTấm plaque này được làm bằng acrylic và có màu đỏ sậm được silkscreen phía sau. Plaque này có hai miếng dính lại với nhau bằng một loại tape đặc biệt để làm thành hình dạng một cuốn sách kinh khi được xếp lại. Phía bên phải có hình oval để hình.