Home  >  Recipients  >  Gifts in Vietnamese  >  Gifts for Longivity   >  Trái Tim Cho Mẹ

Trái Tim Chúc Thọ Mẹ-Size 8.5"x7.5"x3/4"

Trái Tim Cho MẹMẫu trái tim này được vẽ kiểu từ Thanh 39. Bên trong là một trái tim nhỏ đủ để một tấm hình đẹp nhất của qúi vị. Trái tim thay thế cho tình yêu dành cho Mẹ trong ngày chúc thọ Mẹ. Trái tim được làm bằng Acrylic với lớp silkscreen mầu đỏ sậm phía sau để làm nổi bật các nét khắc. Với chữ Thọ được khắc phía trên trái tim và kèm thêm câu chúc cho Mẹ có Phước như Đông Hải và Thọ tỷ Nam Sơn.

Xin dùng phần dưới để điền vào những chữ quí vị muốn khắc