Home  >  Vietnamese Items  >  Chúc Mừng Thượng Thọ  >  Chúc Mừng Thượng Thọ 78

Chúc Mừng Thượng Thọ 78

Chúc Mừng Thượng Thọ 78Dimensions:
- 8.5”w x 8.75”h x 2.0”d

Weight:
- 4.0 lbs

Material:
- Acrylic


Đây là một món qùa sinh nhật hoặc chúc thọ rất có gía trị cho ông bà, cô dì chú bác hoặc bạn bè. Cảnh nhà lá và cây dừa là biểu tượng cho Việt Nam thân yêu được đưa vào món qùa để làm đẹp thêm cho món qùa.

Đặc biệt hơn hết là tên của người nhận, câu chúc và ngưòi tặng qùa sẽ được Thanh 39 dùng laser để khắc lên món qùa.

Qùa được làm bằng Acrylic trong và dầy 3/4" rất đẹp. Qùa được đựng trong hộp cứng có lót lụa xanh rất đẹp.

Qùa có hai size. Xin vui lòng lựa chọn phía dưới.