Home  >  Vietnamese Items  >  Thank You-Cám Ơn  >  Thank You Doctor

Thank You Doctor

Loading Zoom, please wait
Thank You Doctor
Click to Enlarge
Roll over to Zoom
Item #:BTK931-L
Availability:Usually ships the next business day
Price:$85.00

Kích thước: 9"W x 12"L


Món quà này được design đặc biệt để qúi vị tặng Bác Sĩ. Lời cám ơn sẽ được khắc bằng laser trên miếng đồng màu vân nâu chữ vàng và gắn trên miếng gỗ bóng (piano finish). Phía sau có móc để treo trên tường. Khi tấm bảng này được treo trong phòng đợi của Bác Sĩ sẽ làm cho các bệnh nhân khác thêm lòng qúi mến và tin tưởng văn phòng Bác Sĩ hơn. Xin dùng phần engraving phía dưới để ghi tên Bác Sĩ, lời cám ơn và tên bệnh nhân.

Personalize This Item:
Engraving: Tên Bác Sĩ:
Khắc câu chúc riêng của qúi vị


Up to 4 lines, Up to 15 words per line
Engraving-Ngày, tháng, năm:
Engraving-From-Tên bệnh nhân:
In store pick up
The personalization I entered is correct.
$85.00
Qty

Personalization Tips:
*Leave the personalization field blank if you don't want to engrave in that field
*If you want to type Vietnamese characters, you need to use the Unicode. In case you have a problem to type in Vietnamese characters, please email us at sales@thanh39.com what you want to engrave in Vietnamese along with your order number.

Customers Also Purchased