Home  >  Vietnamese Items  >  Chúc Mừng Thượng Thọ  >  Chúc Mừng Thượng Thọ

Chúc Mừng Thượng Thọ

Loading Zoom, please wait
Chúc Mừng Thượng Thọ
Click to Enlarge
Roll over to Zoom
Item #:ATT691-GI
Availability:Contact us for availability
Price:$65.00

Demensions: 6"W x 7.5"H x 2.0"D


Chữ "Thọ" được design giữa hai con rồng đang múa theo sau là ông Thọ và đàn con cháu từ Thanh 39 nói lên sự cầu chúc cho người được mừng thọ sống lâu trăm tuổi và sự hạnh phúc của tuổi gìa khi vui chơi cùng các cháu. Mẫu được etch sâu trên miếng Acrylic với backgound được silkscreen màu đỏ sậu bằng máy Laser 100 watt rất rõ nét. Ông Bà hoặc các người mừng thọ sẽ rất hài lòng với mẫu này. Xin điền vào phần khắc chữ phía dưới để Thanh 39 làm món qùa này thành món qùa riêng biệt của quí vị.

Mẫu này có hai size khác nhau. Xin quí vị lựa chọn size qúi vị muốn.

Mẫu này được design và làm tại Thanh 39, San Jose California.

Personalize This Item:
Choose Size
Engraving: Kính Mừng Thượng Thọ, Mừng Sinh Nhật 70,80,90...?:
Engraving: Tên người mừng thọ:
Engraving: Năm mừng thọ:
Engraving: Tên người tặng qùa:
In store pick up
The personalization I entered is correct.

Personalization Tips:
*Leave the personalization field blank if you don't want to engrave in that field
*If you want to type Vietnamese characters, you need to use the Unicode. In case you have a problem to type in Vietnamese characters, please email us at sales@thanh39.com what you want to engrave in Vietnamese along with your order number.

Customers Also Purchased