Home  >  Vietnamese Items  >  Chúc Mừng Thượng Thọ  >  Bảng Mừng Thượng Thọ

Bảng Mừng Thượng Thọ

Loading Zoom, please wait
Bảng Mừng Thượng Thọ
Click to Enlarge
Roll over to Zoom
Item #:BTT196
Availability:Usually ships the next business day
Price:$90.00

Dimensions: 15.0"w x 12.0"h, 3/4 Thick
Material: Plaque MDF Cherry Finish
with 2 layers (gold backing, red brass)
Hanging keyhole on the back, weight 5.0 lbs

Available size 9"x12", 12"x15", 15"x18", 16"x20", 18"x24"

Mẫu được khắc trên đồng đỏ và gold bằng laser. Sau đó miếng đồng sẽ được gắn lên trên miếng board nâu. Quí vị có thể thay đổi title và số năm mừng thượng thọ ở giữa. Xin quí vị dùng phần dưới để điền vào những chữ quí vị muốn khắc. Mẫu này được design bởi Thanh 39. Chúng tôi dùng máy laser 100 watt để cho các nét khắc được sắc xảo. Bảng này có hai size khác nhau. Size 9"x12" = $45.00 và Size 11"x15" = $75.00. Xin quí vị lựa size mình muốn phía dưới. Bảng được design va làm tại San Jose, California.

Personalize This Item:
Choose-Size
Engraving: Kính Mừng Thượng Thọ, Chúc Mừng Thượng Thọ...:
Engraving: Tên người mừng thọ:
Số tuổi mừng thọ: 70, 60, 80...:
Engraving: Tên người tặng qùa:
Engraving: Năm mừng thọ - Ví dụ: 2013:
In store pick up
The personalization I entered is correct.
$90.00
Qty

Personalization Tips:
*Leave the personalization field blank if you don't want to engrave in that field
*If you want to type Vietnamese characters, you need to use the Unicode. In case you have a problem to type in Vietnamese characters, please email us at sales@thanh39.com what you want to engrave in Vietnamese along with your order number.

Customers Also Purchased